Atık Konteyner İmalatı

Atıkların Türleri

Tehlikeli Karakteristiklerin Tanımlanması

  Karakteristik Tanımlama Kimyasal Risk İbareleri Ve Eşik Değerler
H1 Patlayıcı (R1 ile R6 arası, R9, R16, R18, R44)
H2 Oksitleme (R7 ve R8)
H3-A Yüksek Derecede Yanıcı Yanma noktası ≤ 21 0C (R11, R17 ve R30 ve ilaveten çok yanıcılar için R12)
H3-B Yanıcılar Yanma noktası 21 0C ≤ 55 0C (R10, R18)
H4 Tahriş Edici Toplam konsantrasyon ≥ 10 % R41 olarak sınıflandırılan maddeler (ilaveten hassaslaştırma için R66 ve R67)
Toplam konsantrasyon ≥ 20 % R36 ile R38 arası sınıflandırılmış maddeler (aynı zamanda R karakterisitklerinin kombinasyonu)
H5 Zararlı Toplam konsantrasyon ≥ 25 % zararlı maddelerin (R20 ile R22 arası, R39, R42, R43, R48, R64, R65, R68 ve bunların kombinasyonları)
H6 Toksik Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % çok toksik maddelerin (R26 ile R28 arası, kombinasyonlar) 
Toplam konsantrasyon ≥ 3 % toksik maddelerin (R23 ile R25 arası , kombinasyonlar)
H7 Kanserojen Konsantrasyon ≥ 0,1 % kategori 1 veya 2’ye ait kanserojen maddeler (R45 ve R49), 
Konsantrasyon ≥ 1 % kategori 3’e ait kanserojen maddeler (R40)
H8 Korozif Toplam konsantrasyon ≥ 1 % R35 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler, 
Toplam konsantrasyon ≥ 5 % R34 olarak sınıflandırılmış korozif maddeler
  H9 Bulaşıcı  
  H10 Teratojenik (üreme için toksik) Konsantrasyon ≥ 0,5 % R60 veya R61 olarak sınıflandırılmış, kategori 1 veya 2’ye ait üretim için toksik maddeler 
Konsantrasyon ≥ 5 % R62 veya R63 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait üretim için toksik madde
  H11 Mutajenik Konsantrasyon ≥ 0,1 % R46 olarak sınıflandırılmış olan kategori 1 veya 2’ye ait mutajenik madde, 
Konsantrasyon ≥ 1 % R68 olarak sınıflandırılmış olan kategori 3’e ait mutajenik madde (kombinasyonlar da dahil)
  H12   (R29, R31, R32, kombinasyonlar da dahil)
  H13   (R14, R15, R19, kombinasyonlar da dahil)
H14 Ekotoksik Sucul çevre: R53, kombinasyonları,  sucul olmayan çevre,  
Toplam konsantrasyon ≥ 0,25 % R50 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler, 
Toplam konsantrasyon ≥ 2,5 % R51 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları
Toplam konsantrasyon ≥ 25 % R52 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler ve kombinasyonları;
Özellikle karasal çevre ve ozon tabakası: 
Toplam konsantrasyon ≥ 0,1 % R59 olarak sınıflandırılmış olan ekotoksik maddeler;
R54 ile R58 arası