Atık Konteyner İmalatı

Kontamine Atık Konteynerleri

Atık konteyneri teknik şartnamesi

Kontamine Atık Depolama Konteynerleri

 

Kontamine atık, genel olarak tehlikesiz atık kategorisinde yer alan atıkların kimyasal maddeler ile karışması durumunda orataya çıkana tıklar için kullanılır.

Örneğin üstübü yağ ile buluştuğunda ortaya çıkan atık kontaminedir. Benzer Şekilde yağ filtresi veya mazot filtresi ayağ veya yakıt buluştuğunda ortaya çıkan atık kontamine atıktır.

 

Kontamine atık konteynerleri, atıkların cinsine ve özelliklerine göre opsiyonel olarak üretilir. Atıkların cinsine göre izolasyonlu, yanmaz, havalandırma tertibatlı, taşkın havuzlu, ısıtma, soğutma ve yangın sistemlerini bünyesinde bulunduran konteymerlerdir. Elektrik sistemleri tehlikeli atık konteynerlerinde olduğu gibi dizayn edilir. Bu tarz konteynerlerde atık cinsine göre sızdırmazlığada özen gösterilir . Konteynerler üzerinde tehlike karakteristliklerini belirleyen etiklemelerin mutlaka yapılması gerekmektedir.

 

Atık Konteyner İmalatı Tıbbi Atık Konteynerleri Konteyner İmalatı
     
Atık Konteyner İmalatı Tıbbi Atık Konteynerleri Konteyner İmalatı