Atık Konteyner İmalatı

Atıkların Sınıflandırlması

Atıkkon Konteynerci

Atıkların Sınıflandırlması?

Atıklar Nasıl Sınıflandırılır?

Atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin tasarımı, tesisi ve işletilmesi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir

 

Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle atıklar;

 • Bileşimine ve ihtiva ettiği maddelerin özelliklerine,
 • Kaynaklarına göre atıklar olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılmaktadır.

Bileşimine göre atıklar;

 • Organik 1: Kompostlaştırma işlemine tabi tutulabilen ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları...)
 • Organik 2: biyokimyasal ayrışması imkanız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar)
 • İnert maddeler: yanmayan maddelerdir.(cam atık, porselen atık, taş ve kil atıkları)

Kaynaklarına göre atıklar;

  • Tehlikeli Atıklar
  • Tıbbi Atıklar
  • Evsel Atıklar
  • İnşaat(Hafriyat) Atıkları
  • Ambalaj Atıkları
  • Atık Pil ve Akümülatörler
  • Atık Yağlar
  • Ömrünü Tamamlamış Lastikler(ÖTL)
  • Ömrünü Tamamlamış Araçlar
  • Elektronik Atıklar