Atık Konteyner İmalatı

Atıkların Türleri

Atıkkon Konteynerci

Atık Türleri

  • Tehlikeli Atıklar
  • Tıbbi Atıklar
  • Evsel Atıklar
  • İnşaat(Hafriyat) Atıkları
  • Ambalaj Atıkları
  • Atık Pil ve Akümülatörler
  • Atık Yağlar
  • Ömrünü Tamamlamış Lastikler(ÖTL)
  • Ömrünü Tamamlamış Araçlar
  • Elektronik Atıklar